เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา


  เครื่องจักรที่ให้บริการหน่วยงานภายในกรมทางหลวง
 
   
 
 
ยานพาหนะ
เป็น รถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ที่ใช้ในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ และเจ้าหน้าที่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถยนต์ตรวจการณ์ ฯลฯ
 
   
 
 
เครื่องจักรหนัก
เป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น รถตัก รถขุด รถยก ฯลฯ
 
   
 
 
เครื่องจักรเบา
เป็นอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเชื่อม เครื่องตบดิน ฯลฯ
 
   
 
 
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรที่ให้บริการ