เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา

เรื่องร้องเรียน2

 ภาพกิจกรรม
  ประกาศ
ผลขายทอดตลาด ยานพาหนะ 14 รายการ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการขายทดอตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 14 รายการ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.6218/02/2562 02:39
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่่วไป08/02/2562 02:33
ขายทอดตลาด ยานพาหนะ 14 รายการ วันที่ 13 ก.พ. 6222/01/2562 02:18
ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 24 รายการ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.6117/12/2561 03:24
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์04/12/2561 01:32

อ่านทั้งหมด

  เครื่องจักรที่ให้บริการ
  • ยานพาหนะ

    เป็นรถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ที่ใช้ในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ และเจ้าหน้าที่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถยนต์ตรวจการณ์ ฯลฯ

  • เครื่องจักรหนัก

    เป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น รถตัก รถขุด รถยก ฯลฯ

  • เครื่องจักรเบา

    เป็นอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเชื่อม เครื่องตบดิน ฯลฯ

อ่านทั้งหมด

กลับไปบนสุด