เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา

เรื่องร้องเรียน2

 ภาพกิจกรรม
  ประกาศ
สำนักเครื่องกลและสื่อสารขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด วันที่ 2 เม.ย.61 อะไหล่ ยางชำรุด ในวันที่ 4 เม.ย.61 และ ครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด ในวันที่ 4 เม.ย.61
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานเก่าชำรุด ในวันที่ 9 เม.ย.6120/03/2561 03:56
ขายทอดตลาด แบตเตอรี่ชำรุด ในวันที่ 2 เม.ย.6119/03/2561 05:39
ขายทอดตลาด อะไหล่และยางชำรุด ในวันที่ 4 เม.ย.6119/03/2561 09:28
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป้นพนักงานทุนหมุนเวียน20/02/2561 12:53
ผลการขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 6 กพ.61 จำนวน 25 รายการ20/02/2561 12:51

อ่านทั้งหมด

  เครื่องจักรที่ให้บริการ
  • ยานพาหนะ

    เป็นรถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ที่ใช้ในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ และเจ้าหน้าที่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถยนต์ตรวจการณ์ ฯลฯ

  • เครื่องจักรหนัก

    เป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น รถตัก รถขุด รถยก ฯลฯ

  • เครื่องจักรเบา

    เป็นอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเชื่อม เครื่องตบดิน ฯลฯ

อ่านทั้งหมด

กลับไปบนสุด