เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา

เรื่องร้องเรียน2

 ภาพกิจกรรม
  ประกาศ
ให้บริการเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะ ขณะนี้ให้บริการภายในกรมทางหลวง และกำลังเปิดให้บริการแก่หน่วยงานราชการอื่น และเอกชนในเร็ว ๆ นี้
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดยานพาหนะ วันที่ 7 ธ.ค.6013/11/2560 03:36
ขายทอดตลาดยานพาหนะ วันที่ 22 พ.ย.6013/11/2560 03:33
Download อัตราค่าเช่าเครื่องจักรกลเงินทุนหมุนเวียนฯ ปี 2560 เพิ่มเติม (จำนวน 2 รายการ)25/10/2560 03:47
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 325/10/2560 11:13
รับสมัครสอบคัดเลือกปรับระดับขั้นลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ ส.3 เป็น ส.407/09/2560 02:10

อ่านทั้งหมด

  เครื่องจักรที่ให้บริการ
  • ยานพาหนะ

    เป็นรถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ที่ใช้ในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ และเจ้าหน้าที่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถยนต์ตรวจการณ์ ฯลฯ

  • เครื่องจักรหนัก

    เป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น รถตัก รถขุด รถยก ฯลฯ

  • เครื่องจักรเบา

    เป็นอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเชื่อม เครื่องตบดิน ฯลฯ

อ่านทั้งหมด

กลับไปบนสุด