เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา

เรื่องร้องเรียน2

 ภาพกิจกรรม
  ประกาศ
ให้บริการเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะ ขณะนี้ให้บริการภายในกรมทางหลวง และกำลังเปิดให้บริการแก่หน่วยงานราชการอื่น และเอกชนในเร็ว ๆ นี้
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเครื่องกลและพนักงานขับฯ03/07/2560 03:20
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเครื่องกลและพนักงานขับฯ03/07/2560 03:18
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล22/06/2560 04:15
แนวทางการเช่าใช้และจ่ายค่าเช่าเครื่องจักรในงานฉุกเฉิน19/06/2560 11:03
แนวทางการใช้งาน ซ่อมแซม แทงจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์19/06/2560 10:48

อ่านทั้งหมด

  เครื่องจักรที่ให้บริการ
  • ยานพาหนะ

    เป็นรถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ที่ใช้ในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ และเจ้าหน้าที่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถยนต์ตรวจการณ์ ฯลฯ

  • เครื่องจักรหนัก

    เป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น รถตัก รถขุด รถยก ฯลฯ

  • เครื่องจักรเบา

    เป็นอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเชื่อม เครื่องตบดิน ฯลฯ

อ่านทั้งหมด

กลับไปบนสุด