เรื่องร้องเรียนทั่วไป

เรื่องร้องเรียนใหม่
v
ID
ข้อร้องเรียน
วันที่ร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน
ดู
ตอบ
11 อยากจะสอบถามการอับเดรตโปรแกรม ACC และ EMS ค่ะ 07/11/2557 08:47น.ส.มนทกานติ์ สุริยะบุตร200
12 อยากจะสอบถามการอับเดรตโปรแกรม ACC และ EMS ค่ะ 07/11/2557 08:48น.ส.มนทกานติ์ สุริยะบุตร130
13 EMS เข้าไม่ได้ 14/11/2557 04:55pallop331
17 พนักงานใช้คำพูดและกิริยาไม่เหมาะสม 28/10/2558 04:50ระตินุช รักษาวงศ์330
18 เครื่องจักรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งมีสภาพเก่า ไม่มีประสิทธิภาพ 14/06/2560 10:13คนทำงาน100