เครื่องจักรที่ให้บริการ

ยานพาหนะ

เครื่องจักรหนัก

เครื่องจักรเบา

เครื่องจักรที่ให้บริการ

ยานพาหนะ

เครื่องจักรหนัก

เครื่องจักรเบา

เครื่องจักรที่ให้บริการ

ยานพาหนะ

เครื่องจักรหนัก

เครื่องจักรเบา

ประกาศ

  ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ 24 รายการ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61

ค้นหาข้อมูลเครื่องจักร

สำหรับต้องการค้นหาข้อมูลรายละเอียดเครื่องจักรกล ที่ต้องการต่างๆ

เพิ่มเติม

เครื่องจักรที่ให้บริการ

สำหรับแสดงรายละเอียดเครื่องจักรกล ที่ให้บริการต่างๆ

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับต้องการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปได้ทราบ

เพิ่มเติม

กิจกรรม

สำหรับต้องการแสดงกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาให้ได้ทราบ

เพิ่มเติม
 • แตะและกวาดนิ้ว
  Technology
 • แตะและกวาดนิ้ว
  Technology
 • แตะและกวาดนิ้ว
  Technology
 • แตะและกวาดนิ้ว
  Technology
 • แตะและกวาดนิ้ว
  Technology
 • แตะและกวาดนิ้ว
  Technology
 • แตะและกวาดนิ้ว
  Technology
 • แตะและกวาดนิ้ว
  Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  โครงการฝึกอบรมพนักงานขับ และช่างซ่อมบำรุง รถบรรทุก (ดีเซล) 23/08/2559
  งานกีฬาสีภายในสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ปี 2559 25/08/2559
  โครงการฝึกอบรมพนักงานขับ และช่างซ่อมบำรุง รถบรรทุก (ดีเซล) 23/08/2559

เครื่องจักรที่ให้บริการ

profile img

ยานพาหนะ

เป็นรถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่ง ที่ใช้ในการขนส่งเครื่องจักร วัสดุ และเจ้าหน้าที่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถยนต์ตรวจการณ์ ฯลฯ.

profile img

เครื่องจักรหนัก

เป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น รถตัก รถขุด รถยก ฯลฯ.

profile img

เครื่องจักรเบา

เป็นอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องเชื่อม เครื่องตบดิน ฯลฯ.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

คำขวัญกรมทางหลวง

ร้อยปีร่วมสร้าง เส้นทางปลอดภัย ทางหลวงทั่วไทย สุขใจผู้ใช้ทาง